Click on this photo for a Full Screen image Click on Catagory
  5-7 TAMAHINE
  5-7 TAMAROA
  8-10 TAMAHINE
  11-13 TAUE'ARE'A VAHINE
  14-17 TAUE'ARE'A VAHINE
  14-17 TAUE'ARE'A TANE
  18-21 VAHINE
  18-21 TANE
  22-25 VAHINE
  22-25 TANE
<> 31-35 VAHINE
  51+ VAHINE
   
  OVERALL JR
  OVERALL SR
   
  COSTUME
1ST PLACE 1ST PLACE 3RD PLACE
Jennifer Tanega Agnes Manuma ~
Na Pua Ilima O Kehaulani Ali'i Tasi ~
CLICK THE IMAGE TO SEE IT FULL SIZE
Return to Ori Tahiti Home Page