Click on this photo for a Full Screen image Click on Catagory
  5-7 TAMAHINE
  8-10 TAMAHINE
  8-10 TAMAROA
  11-13 TAUE'ARE'A VAHINE
  14-17 TAUE'ARE'A VAHINE
  14-17 TAUE'ARE'A TANE
  18-21 VAHINE
  22-25 VAHINE
  22-25 TANE
  26-30 VAHINE
  26-30 TANE
  31-35 VAHINE
  51+ VAHINE
   
* OVERALL
VAHINE TANE
Heu Taumoefalau Gannon Warren
Tevakanui Te Varua Ori
CLICK THE IMAGE TO SEE IT FULL SIZE
Return to Ori Tahiti Home Page